Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 29/01/2020

Scroll to top

Top

No Comments

Activitats 2017

Activitats 2017

| On 21, gen. 2015

El Programa Why Violence? -Per què la violència?- de sensibilització per combatre les micro violències quotidianes, reuneix adolescents i joves de Barcelona mitjançant una proposta d’activitats que vinculen cultura, educació i participació al territori. L’objectiu és provocar un canvi d’actitud en el jovent per comprometre’l activament en la defensa d’una cultura de la no violència en el seu entorn més proper.

De cara a l’any 2017, el projecte s’implementarà en horari escolar dins dels instituts d’educació secundària dels barris de la Franja Besòs i circumdants. Aquesta iniciativa sorgeix de la demanda expressada per part dels agents educatius de la zona, que veuen en la proposta una possibilitat efectiva per transformar els conflictes als quals s’enfronten diàriament, dins i fora dels centres escolars. La sensibilització entorn de les violències és un assumpte que, si bé és necessari en el si dels centres escolars, repercuteix de forma directa en les formes de relació que s’estableixen a l’espai públic i dins de l’àmbit familiar.

Proposem una estratègia d’actuació que assumeix l’institut públic com un espai de referència comunitari, capaç de provocar canvis en el conjunt de l’entorn a partir d’activitats que vinculen als i les joves amb el seu context més proper des d’una òptica de prevenció de conflictes.

Why Violence? és una iniciativa de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració en la implementació del Consorci d’Educació de Barcelona. Dissenyada i gestionada per la Cooperativa Connectats.

Next Story

This is the most recent story.

Enviar un comentari