Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 29/01/2020

Scroll to top

Top

No Comments

Com va el projecte Why violence?

Com va el projecte Why violence?

| On 25, nov. 2014

Diuen que una persona que s’enfada és algú molt creatiu que no ha pogut o no ha sabut expressar aquesta energia creativa. Des de “WhyViolence?” ja fa dos anys que vam decidir acabar amb el bullying, l’homofòbia, la xenofòbia o el ciberassatjament des de la creació artística i el treball en comunitat.

Enguany, però, el projecte no només s’ha fonamentat en art i comunitat, sinó també en territori.“WhyViolence?” s’ha dut a terme amb la col·laboració dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, convertint-se en una de les cinc Accions Demostratives del Projecte de Promoció, Cohesió social i Desenvolupament de la Franja Besòs de l’Ajuntament de Barcelona.

IMG_0642

 

Amb l’objectiu de que joves d’entre 14 i 21 anys de la Franja del Besòs responguin i reflexionin entorn a la pregunta: “Per què la violència?” s’han organitzat tallers, micro-projectes, activitats de comunicació, debats i presentacions artístiques. S’han dissenyat tallers específics a cada districte segons les necessitats detectades. S’ha buscat vincular els nous participants a les activitats ja existents de “WhyViolence?” i, alhora, s’ha facilitat la mobilitat física dels i les joves de la Franja del Besòs amb els seus equipaments juvenils.

Els resultats de les activitats es recullen en continguts audiovisuals que es difonen per les xarxes socials, multiplicant aquí el seu impacte, fent arribar aquestes accions creatives a molts d’altres joves.

Els tallers són d’experimentació artística i funcionen des del diàleg compartit o creació col·lectiva. Van des del HipHop fins al Flamenc, passant per Creació Escènica o Creació Audiovisual. A aquestes alçades de 2014 ja sumen 250 beneficiaris/es, una molt bona suma que ens fa encarar el 2015 amb força per seguir-nos arrelant als districtes i construir bases on la violència no tingui espai per créixer.

“Whyviolence? és una iniciativa de la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, dissenyada i gestionada pel col·lectiu Connectats i la col·laboració de l’Espai Jove Les Basses, Espai Jove Garcilaso, Nau Ivanow, Casal de barri Besós, Casal de barri Vallbona, IES Barri Besós, IES Guineueta, IES Roger de Flor,  Biblioteca Bon Pastor, Club de Lluita Baró de Viver, Espai Via Barcino, entre d’altres serveis i entitats.

IMG_8325

Texto en castellano

Dicen que una persona que se enfada es alguien muy creativo que no ha podido o que no ha sabido expresar esta energía creativa. Desde “Why violence?” hace dos años que decidimos acabar con el bullying, la homofobia, la xenofobia o el ciberacoso desde la creación artística y el trabajo en comunidad.

Este año, el proyecto no sólo se ha basado en arte y comunidad, sino también en territorio. “Why violence?” se ha llevado a cabo en los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris, convirtiéndose en una de las cinco Acciones Demostrativas del Proyecto de Promoción, Cohesión social y Desarrollo de la Franja Besòs del Ajuntament de Barcelona.

Con el objetivo de que jóvenes de entre 14 y 21 años de la Franja del Besòs respondan y reflexionen entorno a la pregunta: “Por qué la violencia?” se han organizado talleres, micro proyectos, actividades de comunicación, debates y presentaciones artísticas. Fueron diseñados espacios de experimentación juvenil específicos en cada distrito según las necesidades detectadas. Promoviendo vincular a los nuevos participantes en las actividades ya existentes de “Why violence?” y, a la vez, se ha facilitado la movilidad física de los y las jóvenes de la Franja del Besòs con sus equipamientos juveniles del entorno de proximidad.

Los resultados de las estas prácticas artísticas con compromiso social se recogen en contenidos audiovisuales que se difunden por las redes sociales, multiplicando aquí su impacto, haciendo llegar estas acciones creativas a muchos otros jóvenes.

Los talleres son de exploración artística y funcionan desde el diálogo compartido o la producción colectiva. Van desde el Hip Hop hasta el Flamenco, pasando por Creación Escénica oRealización Audiovisual. A estas alturas de 2014 ya suman 250 beneficiarios, una muy buena suma que nos conduce al 2015 con fuerza para seguirnos arraigando a los distritos y construir formas de convivencia donde la violencia no tenga espacio para crecer.

“Why violence?” es una iniciativa de la Dirección de Servicios de Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, diseñada y gestionada por el colectivo Connectats y la colaboración del Espai Jove Les Basses, Espai Jove Garcilaso, Nau Ivanow, Casal de barri Besós, Casal de barri Vallbona, IES Barri Besós, IES Guineueta, IES Roger de Flor,  Biblioteca Bon Pastor, Club de Lluita Baró de Viver, Espai Via Barcino, entre otros servicios y entidades.

IMG_0818

IMG_9008

IMG_0699

Enviar un comentari