Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 29/01/2020

Scroll to top

Top

Metodologia

Processos col·laboratius de creació de serveis socioculturals de sensibilització

La proposta s’emmarca en la metodologia de l’Aprenentatge-Servei (APS), la qual permet combinar elements d’aprenentatge amb un objectiu concret, com el disseny d’un servei a la comunitat, articulat en un projecte on els participants aprenen al mateix temps que treballen en les necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L’aprenentatge millora el servei, allò que s’aprèn es pot transferir en forma d’acció i permet oferir un servei de qualitat a la comunitat. El servei millora l’aprenentatge, el motiva i el dota de sentit, li aporta experiència vital i en permet extreure nous aprenentatges. S’entén, també, l’ApS com a eina que possibilita treballar els elements facilitadors per a la inclusió social: la realització d’experiències positives per al desenvolupament de l’autoestima, l’educació en valors i les habilitats per a la vida.

El tipus de servei que s’elabora amb l’alumnat consisteix en la implementació de propostes culturals dirigides a l’entorn de proximitat (exposicions, mostres fotogràfiques, projeccions i jocs col·laboratius, entre altres), que aborden de forma creativa la sensibilització contra les violències. En el desenvolupament dels projectes/serveis s’inclouen activitats de creació plàstica, audiovisual, escriptura creativa, comunicació o gestió, que permeten treballar les competències bàsiques curriculars per tal de contribuir a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat.

La intervenció pretén visibilitzar les diferents formes de violència perquè els joves prenguin consciència del fenomen i adoptin un posicionament actiu contra les situacions de conflictivitat que es poden donar en el seu dia a dia, millorant la qualitat de la convivència. L’estratègia també es preocupa per elevar les aspiracions educatives de l’alumnat, estimular l’interès pel coneixement i la creativitat, la resolució de problemes pràctics i la vinculació amb el territori.

 

whyviolence4