Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 29/01/2020

Scroll to top

Top

No Comments

Programa educatiu

Programa educatiu

| On 22, des. 2014

Es tracta d’un programa educatiu de sensibilització contra les violències que proposa experiències d’aprenentatge per projectes que es desenvolupen a l’aula en horari escolar i que, posteriorment, han d’incidir en l’entorn de proximitat mitjançant accions-serveis oberts al barri. Aquestes activitats es coordinen amb el professorat dels centres educatius i altres agents culturals del territori i fan ús de metodologies innovadores que afavoreixin el desenvolupament integral i competencial de l’alumnat.

La intervenció pretén visibilitzar les diferents formes de violència perquè els joves prenguin consciència del fenomen i adoptin un posicionament actiu contra les situacions de conflictivitat que es poden donar en el seu dia a dia, millorant la qualitat de la convivència. L’estratègia també es preocupa per elevar les aspiracions educatives de l’alumnat, estimular l’interès pel coneixement i la creativitat, la resolució de problemes pràctics i la vinculació amb el territori.

La proposta s’ofereix, també, per a ser implementada en forma d’activitats extraescolars dins l’institut o en altres espais del barri amb l’objectiu de reforçar la cultura de la no-violència i oferir eines per a la transformació dels conflictes. En aquest sentit, es durà a terme una adaptació de la proposta en funció de la demanda, les necessitats i els interessos de les persones destinatàries.

Enviar un comentari