Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 22/09/2023

Scroll to top

Top

Què és Connectats?

La cooperativa Connectats és un col·lectiu amb seu a Barcelona que desenvolupa programes educatius i de sensibilització que vinculen pràctiques artístiques, àudiovisual i nous mitjans a través de processos oberts i participatius.

Promovem, des de l’any 2006, possibilitats d’implicació i interacció en l’àmbit cultural, social i educatiu, fomentant una perspectiva de desenvolupament local.

Les nostres accions s’adeqüen a circumstàncies concretes des de la creativitat i la suma de disciplines, estimulen la producció de coneixement compartit, impulsen possibilitats de diàleg i generen noves formes de convocatòria i participació.

Desenvolupem propostes obertes a l’experimentació, integren elements de recerca, motiven espais de creació, producció i intercanvi de continguts culturals propiciant mecanismes de visibilitat i incorporant els usos quotidians de les tecnologies digitals, les xarxes socials i els mitjans de proximitat.