Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 22/09/2023

Scroll to top

Top

No Comments

Resolució de conflictes

Resolució de conflictes

| On 22, gen. 2020

A Why Violence? entenem els conflictes com una oportunitat i una eina pel creixement integral de l’alumnat. Per aquest motiu apostem per un enfocament socioafectiu a l’hora de buscar una resolució d’aquests conflictes, a través de l’experimentació directa de l’aprenentatge. 

Convidem als adolescents a veure les situacions de conflicte relacionades amb les microviolències des de diversos punts de vista, a través de diverses dinàmiques que els fan posar-se en la pell dels diversos rols que intervenen a les situacions de violència. Quan es viu en primera persona la situació que es vol treballar s’aconsegueix comprendre-la amb profunditat i connectar amb els sentiments que desperta; facilitant, d’aquesta manera, un canvi d’actituds, valors i formes de comportament.

Apostem també per un enfocament comunitari del conflicte, ja que aquests no només afecten l’espai a on es produeixen, sinó tot el context que els envolta. Per això creiem que l’escola pot servir com un espai per a buscar solucions per a aquells conflictes que afecten també les famílies i les comunitats del seu entorn.

Next Story

This is the most recent story.

Enviar un comentari