Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Whyviolence | 29/01/2020

Scroll to top

Top

No Comments

Com ho fem?

Com ho fem?

| On 19, des. 2014

La proposta s’emmarca en la metodologia de l’Aprenentatge-Servei (APS), la qual permet combinar elements d’aprenentatge amb un objectiu concret, com el disseny d’un servei a la comunitat, articulat en un projecte on els participants aprenen al mateix temps que treballen en les necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L’aprenentatge millora el servei, allò que s’aprèn es pot transferir en forma d’acció i permet oferir un servei de qualitat a la comunitat. El servei millora l’aprenentatge, el motiva i el dota de sentit, li aporta experiència vital i en permet extreure nous aprenentatges. S’entén, també, l’ApS com a eina que possibilita treballar els elements facilitadors per a la inclusió social: la realització d’experiències positives per al desenvolupament de l’autoestima, l’educació en valors i les habilitats per a la vida.

El tipus de servei que s’elabora amb l’alumnat consisteix en la implementació de propostes culturals dirigides a l’entorn de proximitat (exposicions, mostres fotogràfiques, projeccions i jocs seriosos, entre altres), que aborden de forma creativa la sensibilització contra les violències. En el desenvolupament dels projectes/serveis s’inclouen activitats de creació plàstica, audiovisual, escriptura creativa, comunicació o gestió, que permeten treballar les competències bàsiques curriculars per tal de contribuir a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat.

Principis pedagògics

 • Concebem l’estudiant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge i afavorim la diversitat d’estils d’aprenentatge.
  Creem aules inclusives que contenen, respecten i promouen la diversitat amb relació a les característiques, pensaments, opinions, valors, cultures i accions de les persones. Potenciem processos educatius integrals que afavoreixin estratègies metodològiques de construcció de coneixement desenvolupades per l’alumnat que promouen la reflexió sobre allò que s’aprèn i es viu, el pensament crític, la relació entre la teoria i la pràctica, la implicació personal, el treball autònom, la presa de consciència sobre allò que s’aprèn i com s’aprèn i els processos d’investigació i d’autoconeixement.
 • Afavorim aprenentatges autèntics i globals, no fragmentats, basats en la resolució de situacions i problemes del món real des d’un enfocament competencial.
  Potenciem l’aprenentatge significatiu, aquell que atravessa a la persones com a subjectes en les seves realitats, a través del treball obert, la motivació per generar interès, la relació amb l’entorn, la creativitat, les adaptacions individualitzades i el treball en equip des d’una òptica competencial que inclou, no només l’adquisició de coneixements i habilitats, sinó la capacitat d’utilitzar-los i mobilitzar-los en situacions diferents.
 • Fomentem l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre, per adoptar posicionaments enfront del món en què vivim, desenvolupar idees per millorar el nostre entorn i estimular la curiositat.
  Promovem processos que afavoreixin la capacitat de transformació del territori que tenen totes les persones, potenciant la presa de consciència i l’esperit crític al voltant de les realitats que ens envolten, i creem entorns educatius que estimulin la curiositat i potencïin el gust per seguir aprenent al llarg de la vida.
 • Promovem l’aprenentatge entre iguals com una eina pedagògica d’educació en valors que permet treballar continguts acadèmics a la vegada que possibilita el creixement i la construcció personal i social de l’alumnat.
  Creem, promovem i acompanyem processos d’aprenentatge entre iguals com una pràctica pedagògica que impulsa la creació de vincles entre participants d’un mateix estatus però que presenten una diferència, la pròpia singularitat de cada persona reflectida en coneixements, experiències o habilitats, i en les quals una de les persones participants assumeix un rol educatiu intencional respecte de l’altra, a través de la creació d’una relació d’ajuda i d’acompanyament.
 • Treballem en xarxa col·laborativament amb el conjunt d’agents educatius i culturals de l’entorn, compartint significats, coneixements i experiències. Concebem la pràctica educativa com una eina de millora de l’entorn, que permet ampliar la dimensió pedagògica més enllà dels centres d’educació formal a través de del treball en xarxa amb el conjunt d’agents i educatius i culturals del territori. Incorporem el concepte de ciutat educadora, que entén que les ciutats són educadores en si mateixes. La ciutat esdevé educadora quan assumeix intencionalitat i responsabilitat en la formació i el desenvolupament de tots els seus habitants. Parlem d’una xarxa educativa de ciutat que va més enllà de les escoles i dels instituts.
 • Impulsem la participació del conjunt de la comunitat educativa (alumnat, famílies, docents, altres professionals, administració).
  Concebem el conjunt de la comunitat com una peça fonamental en la creació d’entorns educatius, promovent els processos d’aprenentatge de l’alumnat i de la resta d’agents que en formen part i potenciem la participació de les diferents persones que integren la comunitat educativa a través de la proposta metodològica de l’Aprenentatge-Servei (ApS), vinculant escola i territori.
 • Dinamitzem l’entorn amb propostes, potenciant les iniciatives socioculturals de la ciutadania per enfortir el vincle amb el territori.
  Afavorim la dinamització sociocultural de l’entorn, detectant necessitats, promovent espais de trobada per fomentar la relació i la col·laboració entre els diferents agents del territori, facilitant l’apropament de les activitats a nous col·lectius i aportant eines per a la realització de les iniciatives de les persones en l’entorn de proximitat que potencien el capital social, el reforçament de la identitat i el vincle amb el territori i promouen relacions de confiança, empatia i implicació col·lectiva.
 • Documentem els processos educatius com una eina d’avaluació que permet dur a terme processos d’acció-reflexió-acció. Avaluem per aprendre. Concebem el registre com una eina pedagògica que permet recollir les experiències que es dónen en els entorns educatius, dur a terme processos d’anàlisi i reflexió de manera continuada sobre les vivències pròpies, generar oportunitats de millorar la pràctica educativa i potenciar els elements clau, tant amb relació als processos d’aprenentatge de l’alumnat com pel que fa als processos d’avaluació del programa.

Enviar un comentari